Projektowanie zrównoważonych wysypisk śmieci

Zrównoważone składowisko zabezpieczone sanitarnie

Zrównoważony system składowania odpadów zabezpieczony sanitarnie zmienia pasywa środowiskowe w aktywa środowiskowe.

Technologia składowiska beztlenowego zabezpieczonego sanitarnie, polega na procesie, który stabilizuje odpady szybciej niż tradycjyne metody beztlenowe dzięki czemu zmniejsza się ryzyko, a zwiększają dochody i przedłuża użytkowanie instalacji.

El relleno sanitario (landfill) sustentable

Zamiast czekać aż związki organiczne rozłożą się naturalnie, proces który mógłby trwać nawet 30 lat, wstrzykuje się powietrze i wilgotność bezpośrednio do odpadów.

W tym przypadku rozkład trwa od roku do trzech lat, w trakcie powstają nietoksyczne odpady, które mogą być odkopane i wydobyte, odzyskane i powtórnie wykorzystane. Jednocześnie może być zwolnione aż do 90 % powierzchni, dzięki temu nie istnieje konieczność powiększania składowisk i pozyskiwania nowych pozwoleń, a także przedłużone zostaje użytkowanie instalacji, co daje większe zyski.

Korzyści dla środowiska jak i ekonomiczne są więcej niż znaczne:

Należy pamiętać, że zrównoważone składowisko substancji stałych zabezpieczone sanitarnie:
Nie ma zapachu
Nie likwiduje gazu metanowego
Nie likwiduje wysoce toksycznych odcieków


Diseño de rellenos sustentables
  • Eliminuje całkowicie produkcję gazu metanowego, dając zdumiewające rezultaty już po czterech tygodniach.
  • Eliminują obróbkę odcieków i ich składowanie (wraz z kosztami jakie są z tym związane) w ponad 95% składowisk zabezpieczonych sanitarnie.
  • Eliminują lotne związki organiczne, podobnie jak gazy cieplarniane oraz inne zapachy.
  • Zaprojektowane zgodnie z odpowiednią inżynierią tak, aby wyeliminować zanieczyszczenie wód podziemnych, konieczność monitorowania oraz związane z tym koszty.
  • Eliminują lub zmniejszają koszty końcowe dzięki długiemu okresowi użytkowania instalacji oraz chronią środowisko naturalne.

Zrównoważone składowisko zabezpieczone sanitarnie zmniejsza ryzyko oraz eliminuje potrzebę zwiększania powierzchni oraz uzyskiwania nowych pozwoleń, przedłużając okres użytkowania instalacji i odzyskując wolną przestrzeń, a także generując nowe zyski.

Wprowadzenie

Od jakiegoś czasu zaakceptowano fakt, że rozkład tlenowy jest naturalną formą przetwarzania substancji organicznych na podstawowe struktury życia. Zachodzi to dzięki naturalnym mikroorganizmom, które rozwijają się w naszym środowisku naturalnym i są obecne na całej planecie.

W przeciągu ostatnich 50 lat człowiek ingerował w ten naturalny proces, zakrywając oraz zmniejszając wilgotność w składowiskach zabezpieczonych sanitarnie. Wynik: dużo wolniejszy rozkład, nieprzyjemne zapachy, wytwarzanie gazu paliwowego, wytwarzanie odcieków oraz zagrożenie zanieczyszczeniem powietrza, wód podziemnych oraz podłoża.

Zazwyczaj składowiska zabezpieczone sanitarnie są beztlenowe, ponieważ obecność tlenu spowodowałaby natychmiastowe zużycie go na degradację mikrobiologiczną. Faktem jest, że dla składowania odpadów stałych stosuje się powszechnie składowisko zabezpieczone sanitarnie, aby zapobiec kontaktowi z powietrzem i wodą. Odpady są składowane w takich warunkach, które sprzyjają rozkładowi beztlenowemu gdy jest zapewniona odpowiednia wilgotność. Ten rozkład powoduje powstawanie kwasów, które rozpuszczają zanieczyszczenia (w tym metale ciężkie) produkując odcieki, które w przypadku gdy membrana jest uszkodzona przedostają się do gleby i do wód podziemnych.

Gdy proces rozkładu tlenowego zostanie zakończony, odpady organiczne ze składowiska zabezpieczonego sanitarnie są ustabilizowane i nie stwarzają już zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Rozkład tlenowy przywraca naturalny proces wewnątrz składowiska zabezpieczonego sanitarnie.
Wyniki:
szybki rozkład odpadów,
ustabilizowanie odpadów,
redukcja zapachów oraz gazów paliwowychs,
zmniejszone wytwarzanie odcieków,
Zmniejszenie ryzyka rozprzestrzenienia się potencjalnego zanieczyszczenia.

Składowisko zabezpieczone sanitarnie może być zamknięte bez stwarzania możliwych problemów albo z łatwością wydobyte i używane dla składowania kompostu i innych materii nierozkładalnych.

Rozkład tlenowy w składowisku zabezpieczonym sanitarnie

Diseño de rellenos sustentablesPodstawowa teoria rozkładu tlenowego jest całkiem prosta.

Nie mniej jednak, zachowanie kontroli nad procesem tlenowym wewnątrz składowiska zabezpieczonego sanitarnie, to złożone zagadnienie. Wymaga nowoczesnego i odpowiedniego systemu kontroli oraz specjalistycznego sprzętu monitorującego oraz rozległej wiedzy w dziedzinie mikrobiologii, która sprawia, że rozkład organiczny ma miejsce. Następujące warunki muszą zostać spełnione w odpowiednich proporcjach aby rozpoczął się efektywny proces rozkładu tlenowego: wilgotność aby utrzymać rozkład tlenowy, tlen aby podtrzymać mikroorganizmy, składniki pokarmowe aby podtrzymywać wzrost mikroorganizmów, substancja organiczna, która będzie rozkładana.

Dlatego, aby zapewnić warunki tlenowe, powinna zostać dodana woda aby kontrolować zawartość wilgotności, powinno się wstrzykiwać powietrze aby zapewnić tlen; substancje odżywcze powinny być dodawane aby zapewnić właściwy wzrost mikroorganizmów; i wreszcie powinny być dokładane mikroorganizmy aby zwiększyć wzrost drobnoustrojów.

Powinny być sprawdzane początkowe warunki składowiska.
Standardowe informacje wymagane do projektu tlenowego:

Charakterystyka odpadów do składowania.
Próbka z laboratorium aby określić stopień rozkładu organicznego.
Wilgotność utrzymywana w składowisku.
Wymiary odpadów.
Wymiary składowiska.
Otoczenie (rzeki, jeziora, gminy).
Dostępność wody i energii.