Usługi

Doradztwo

Doradcy z SIM dokładają wszelkich starań aby poznać działalność klientów i lepiej zrozumieć wpływ na środowisko poszczególnych części projektu a także aby rozwiązać potencjalne problemy związane z ochroną środowiska.

Zachownie zasad należytytej staranności środowiskowej w trakcie
  fuzji i przejęć
Określanie pasywów środowiskowych
Środowiskowe Wsparcie techniczne
Audyty i ekspertyzy
Ocena oddziaływania na środowisko
Ocena zagrożenia dla Środowiska Naturalnego
Ocena Pasywów Środowiskowych
Badania i raporty o zgodności z przepisami o ochronie środowiska
  oraz uzyskiwanie odpowiednich certyfikatów, upoważnień i pozwoleń

Usługi Inżynieryjne

Projekt i wykonanie ochrony przed zanieczyszczeniami obiektów i instalacji przemysłowych
Projekt i wykonanie wysypisk miejskich i przemysłowych