-->

Zadaj sobie te trzy pytania:

1] Czy przestrzegam norm ochrony środowiska?
2] Czy mogę zmniejszyć koszty związane z ochroną środowiska i zwiększyć produkcję?
3] Czy moja działalność środowiskowa zmniejsza moją ekspozycję na pasywa środowiskowe?

Zrealizowane projekty

Nasi klienci – najważniejsze projekty
 
Energizer Fate Merck
Zenda Fate Merck

Skontaktuj się z nami