Nasz sposób pracy

Kontakt z klientem:
Strategia i podejście do pracy

Doradcy z SIM dokładają wszelkich starań aby poznać działalność każdego klienta, zrozumieć konsekwencje oraz wpływ na środowisko przeprowadzanego projektu aby móc odpowiedzieć na zmieniające się warunki i oczekiwania. W tym celu, SIM nie używa jednej jedynej metody ze wszystkim klientami. W poszukiwaniu najlepszych rezultatów opracujemy z każdym z klientów cele jakie chce osiągnąć w konkretnych projektach, a następnie określamy w jaki sposób, skuteczny i najmniej kosztowny, możemy je osiągnąć.

Koordynatorzy projektów z SIM uważają, że skuteczna i stała komunikacja z klientami to ich najważniejsza odpowiedzialność. Dlatego wspieramy rozwój relacji z klientami w celu otrzymywania informacji zwrotnej, a także rozwój niezbędnych umiejętności aby nasza organizacja i nasza umiejętność doradzania przyczyniały się do osiągnięcia wyznaczonych przez klienta celów.

Zadaj sobie te trzy pytania

1 W jaki sposób mogę skorzystać z usług zewnętrznych doradców aby upewnić się, że moja firma spełnia wszelkie przepisy w zakresie ochrony środowiska oraz przepisy pracy, które mają wpływ na moją działalność?
2 W jaki sposób mogę skorzystać na audytach zgodności aby zwiększyć efektywność na poziomie kosztów oraz odkryć nowe możliwości zredukowania kosztów długoterminowych i zwiększenia wydajności?
3 W jaki sposób mogę osiągnąć pewność, że moja działalność środowiskowa zmniejsza narażenie na pasywa środowiskowe oraz że stosuję odpowiednie zasoby w najważniejszych kwestiach?

Audyt zgodności sim udzieli na nie odpowiedzi

Możemy wykazać w jaki sposób proaktywna realizacja może skutkować lepszym zarządzaniem ryzykiem i rentownością wewnątrz organizacji.

SIM zapewnia więcej, niż tradycyjna doroczna lub stałej pomoc w spełnianiu norm środowiskowych. Nasze zespoły wypracowały unikalny proces oraz funkcje przywódcze aby wykorzystywać audyt zgodności do rozwiązania problemów przedsiębiorstwa związanych ze środowiskiem naturalnym.

Dlatego proponujemy pewne sposoby obniżenia kosztów oraz ryzyka, aby w ten sposób zwiększyć wydajność.

 

Estilo de trabajo de SIM Alianza